ТЕРМІН ДІЇ ТА ОНОВЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА ПЕРЕБУВАННЯ

Questo post è disponibile anche in: Italian, Arabic, Chinese (Simplified), English, French

Термін дії дозволу на перебування по роботi залежить від типу виконуваної роботи:

•     Максимум 9 місяців у разі сезонної роботи

  • 1 рік у разі трудового договору з найманої роботи з вказаним терміном, або сезонна роботa (першої  видачі)
  • 2 роки у разі трудового договору на невизначений строк або автономнa роботa (оновлення)

ЗА СIМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ
має той же термін дії дoзволу на перебування як і у сiм’янина, з яким він пов’язаний

ДЛЯ НАВЧАННЯ
триває до 1 року і може бути продовженим рiк за роком для багаторічних курсів

Для запиту на італійське громадянство


Для запиту про надання політичного притулку

 

Запит на надання статусу без громадянства
має той же термін дії, який необхідний для процесу визначення статусу

Час для оновлення
Щоб продовжити дозвiл на перебування запит потрібно робити безпосередньо у відділеннi Полiцiї “Questura”
в 60 денний термiр до закінчення дії дозволу на перебування.

Можливо також подати запит на оновлення протягом 60 днів
після закінчення терміну дії дозволу на перебування.