ДОЗВІЛ НА ПЕРЕБУВАННЯ З НАЙМАНОЇ РОБОТИ

Questo post è disponibile anche in: Italian, Arabic, Chinese (Simplified), English, French

Термін дії

  • Якщо трудовий договір є з невизначеним строком дії тодi дозвiл на преребування закінчується через два роки
  • Якщо трудовий договір є з вказаним терміном дії тодi дозвiл на преребування закінчиться через один рiк

як продовжити
Запит робиться через поштовe відділeння заповнюючи KIT. У комплекті є два модуля, Mod 1 і Mod 2, i цi два модулi повинні бути заповнені. Є також інструкції як заповнюється, але якщо ви не зможете це зробити самостійно, зверніться за допомогою по заповненню в інформаційні віконця, розташовані на території, надані благодійними організаціями, об’єднаннями, …KIT завжди відправляється через пошту. При собі порібно мати дозвіл на преребування, паспорт або еквівалентний документ.

Документи, що включаються в конверт
• копія паспорта;
• копія дозволу на перебування що закінчується;
• копія єдиної комунікації LAV або комунікація по прийняттю на роботу INPS;
• копія податкової декларації;
• копії останніх 3-х платіжних відомостей по зарплаті або бюлетені (bollettini) проплачені в INPS;
• копія свідоцтва про місце проживання;
• копія договору оренди, купiвлi чи тимчасового перебування (comodato), або документ про надання помешкання (cesione di fabbricato)

ВИТРАТИ
• марка ціною в €16.00
• квитанція про оплату в € 27,50
• для видачі дозволу на перебування в електронному форматі
….до якого слід додати
• податок на дозвіл на перебування у розмірі: 80,00 € за дозвіл на перебування тривалістю більше трьох місяців і менше або дорівнює одному року; 100.00 € за дозвіл на перебування тривалістю більше одного року і менше або дорівнює двом рокам; (частина бюлетеня (bollettino) буде включенa в конверт–KIT, інша частина повинна бути збережена);
• виплатa у сумі €30,00 іде на оплату витрат поштового відділення за доставку документації.

Вписання дітей віком до 14 років
Якщо у вас є дитина, до 14 років, ви повинні покласти в комплект документів (Kit) також копію його паспорта та дозволу на перебування.
Якщо дитина, вписується впершe у дозвіл на перебування батька, потрібно покласти також:
• копію свідоцтва про народження із зазначеним материнства/батьківства (перекладений та легалізований, або з «апостиль», якщо документ з іншої держави);
• Авторизацію одного з батьків, що дає згоду вписати дитину в дозвіл на перебування другого з батьків.

ПОШТОВА КВИТАНЦIЯ
Працівник пошти видасть вам квитанцію. Ця квитанція є дуже важлива, так як разом із дозволом на перебування, який завершив свою дію, є дійсним, як звичайний дозвіл на перебування. Документ потрібен при залишенні Італії, в очікуванні нового дозволуна перебування та для перевірки його готовності на сайтах: portaleimmigrazione.it (AreaRiservataStranieri), або poliziadistato.it. За допомогою квитанції ви можете підписати трудовий договір, договір оренди або будь-який інший договір; приписатися та отримати медичну картку. Атакож на пошті вам призначать дату зустрічі в поліцейський відділок, щоб взяти відбитки пальців і здати фотографію. У поліцейський відділок також потрібно принесе оригінали документів, які ви поклали в комплект документів (Kit)