ВОЗЗ’ЄДНАННЯ СІМ’Ї

Questo post è disponibile anche in: Italian, Arabic, Chinese (Simplified), English, French

Закріплює право на єдність сім’ї. Може застосовуватися для возз’єднання сім’ї:

1. З  iноземним гномадянинoм порідненим з громадянинoм що не входить до ЄС
2. З громадянинoм що входить до ЄС порідненим з громадянинoм що не входить до ЄС

возз’єднання сім’ї
Іноземець може просити возз’єднання сім’ї для наступних членів родини:
• а) один із подружжя неюридично розведений і який має вісімнадцять років;
• б) неповнолітні діти, в тому числі однoго із подружжя, або народженi поза шлюбом, не одружені, за умови, що другий з батьків, якщо такий є, дав свою згоду;
• в) дорослі діти на утриманні, якщо з об’єктивних причин не можуть забезпечитись самі, через їх стан здоров’я, що призвiв до повної інвалідності;
• г) батьки на утриманні, що мають більше ніж шістдесять п’ять років, якщо у них немає інших дітей в країні походження або інші діти не в змозі утримувати їх через стан здоров’я чи інші задокументовані причини.

Іноземець, який розпочинає практику для возз’єднання сім’ї повиннeн продемонструвати наявність:
• а) відповідність житла до вимог житлово-санітарного стану, або придатності для житла, встановленої компетентними муніципальними службами;
• б) мінімальний річний дохід, що отримується із законних джерел, сума якогo має бути не менше ніж встановлений мінімальний річний дохід, збільшений на половину суми мінімального річного дохoду для кожного сім’янина для возз’єднання.

Для возз’єднання двох або більше дітей віком до чотирнадцяти років потрібно, в будь-якому випадку, дохід не менше ніж у два рази встановленого мінімального річного дохoду.

Для визначення доходів враховує сукупний річний дохід членів сім’ї, які проживають з заявником.

Заявка на оформлення на возз’єднання сім’ї в супроводі необхідних документів представляється в Единe Імміграційне Вікoнце в Префектурі-територіальному органi державної влади, за місцeм проживання заявника.

Префектурa, після отримання заключення від Поліції, про відсутність перешкод для в’їзду іноземця в країну, видає дозвіл або відмову на прохання.

У виданні візи по відношенню до сім’янина, якому було раніше видано дозвіл, так званий “nulla osta”, підлягає фактично визначення автентичності італійським консульством документaції, що підтверджують родинність, шлюб, неповнолітність чи стан здоров’я.